Vogue Polska
VISTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 7010446698

ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
Polska


Adres e-mail: b.gorzejewski@vogue.pl
Numer telefonu: 513571743

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem 0000529544 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Wysokość kapitału zakładowego 1 450 000,00 zł.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)